Door de versoepelingen die het kabinet op vrijdag 28 mei jl. kenbaar heeft gemaakt, is het voor de handbalsport mogelijk om competitiewedstrijden voor de jeugd te hervatten. De alternatieve competitie voor alle jeugdleden tot en met de A-leeftijd zal op 12 juni aanvangen. Voor senioren vindt de alternatieve competitie helaas geen doorgang.

Jeugdcompetitie

Alle alternatieve jeugdcompetities tot en met de A-jeugd mogen vanaf 5 juni aanvangen. De wedstrijden die vanaf 12 juni ingepland staan in de alternatieve competitie zullen hiermee doorgang vinden. De wedstrijden mogen zowel op de binnensport- als buitensport accommodatie plaats vinden. Wij kunnen het begrijpen wanneer er jeugdteams zijn die vanaf zaterdag 5 juni al willen spelen. Deze teams kunnen zelf een oefenwedstrijd inplannen voor dat weekend.

Voor wedstrijden van de F-jeugd en het Beach Handball voor jeugdleden die in toernooivorm gespeeld worden is er ook groen licht. In een ruimte op de accommodatie mogen maximaal 50 volwassenen vanaf 18 jaar aanwezig zijn. Er geldt geen maximum aantal voor kinderen tot en met 17 jaar.

Handbal voor senioren

Ook voor senioren is er positief nieuws. Zij mogen vanaf zaterdag 5 juni weer in teamverband, zonder 1,5-meter afstand, met elkaar trainen.

Competitiewedstrijden zijn nog niet toegestaan. Het NHV heeft daarom moeten besluiten om alle wedstrijden voor senioren in de alternatieve competitie te laten vervallen. Teams van dezelfde vereniging mogen wel onderlinge wedstrijden spelen.

Voor teams uitkomend in de topcompetities geldt dat zij daardoor gebonden blijven aan het naleven van alle topsportprotocollen (incl. twee keer per week testen), omdat er anders geen competitie en oefenwedstrijden gespeeld mogen worden.

Wedstrijdprogramma

Het wedstrijdprogramma voor de alternatieve competitie is al bekend bij de verenigingen. De wedstrijden die voor de seniorenteams komen te vervallen zullen z.s.m. in de HandbalNL App op afgelast worden gezet. Mochten jeugdwedstrijden vervallen vanwege afmeldingen of terugtrekkingen, dan zal dit via de HandbalNL App gecommuniceerd worden. Daarnaast ontvangt de vereniging de wijziging per mail.

Sportaccommodaties

Kleedkamers en douches op de sportaccommodaties mogen weer geopend worden. Ook sportkantines mogen onder voorwaarden weer openen.

Publiek

Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden. Publiek bij de alternatieve jeugdcompetities is daarom niet toegestaan.

Bij professionele wedstrijden mogen er vanaf zaterdag 5 juni wel toeschouwers aanwezig zijn. Zonder coronatoegangsbewijzen ligt het maximum op 50 toeschouwers. Als verenigingen wél gebruikmaken van coronatoegangsbewijzen, mogen zij net zoveel toeschouwers ontvangen als er op de tribune in de sportaccommodatie passen terwijl iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar zit.