Dames senioren

De Dames Senioren spelen in de 2e klasse A. Het grootste deel van de dames is afkomstig uit eigen jeugd en speelt langere tijd samen. Met het aantrekken van trainer/coach Heidi Velda hebben de dames een stabiele factor gecreëerd en inmiddels wordt er ook regelmatig een beroep gedaan op jeugdspelers uit de DB1. De ploeg heeft de ambitie om zich omhoog te werken. Zaken als blessures en zwangerschappen weten ze elke keer goed op te vangen. Een leuk team, waarbij plezier in het handbalspel centraal staat, maar er ook zeker resultaat nagejaagd wordt. Thuiswedstrijden worden standaard op zondag in sporthal De Marsch te Paterswolde gespeeld.

Lid worden

Word lid van Handbalvereniging Actief Eelde-Paterswolde

Aanmeldingsformulier

Maximum file size: 67.11MB

  • De handbalvereniging is een zelfstandige vereniging binnen de sportfederatie EPE
  • De contributie wordt uitsluitend via automatische incasso geïnd en wel 10 x per jaar vanaf september t/m juni.
  • Beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk per 1 juni bij de ledenadministratie van de vereniging.
  • Door ondertekening van dit formulier verleent u tot wederopzegging machtiging tot automatische incasso van de contributie door Actief t.l.v. bovengemeld bank/girorekening.
  • Door ondertekening geeft u akkoord voor het gebruik van foto- en/of beeldmateriaal door de vereniging op haar website/social media.