Dames midweek

De Dames Midweek spelen in poule 2 en spelen hun thuiswedstrijden op vrijdagavond in Sporthal de Marsch te Paterswolde. Uitwedstrijden vinden plaats op dinsdag, woensdag of donderdag. Het uitgangspunt bij Dames Midweek is recreatief handballen. Dat neemt echter niet weg dat de wil om te winnen en de daarbij behorende strijdlust zeker aanwezig is.

Lid worden

Word lid van Handbalvereniging Actief Eelde-Paterswolde

Aanmeldingsformulier

Maximum file size: 67.11MB

  • De handbalvereniging is een zelfstandige vereniging binnen de sportfederatie EPE
  • De contributie wordt uitsluitend via automatische incasso geïnd en wel 10 x per jaar vanaf september t/m juni.
  • Beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk per 1 juni bij de ledenadministratie van de vereniging.
  • Door ondertekening van dit formulier verleent u tot wederopzegging machtiging tot automatische incasso van de contributie door Actief t.l.v. bovengemeld bank/girorekening.
  • Door ondertekening geeft u akkoord voor het gebruik van foto- en/of beeldmateriaal door de vereniging op haar website/social media.