Privacybeleid

Lid worden

Word lid van Handbalvereniging Actief Eelde-Paterswolde

Aanmeldingsformulier

De handbalvereniging is een zelfstandige vereniging binnen de sportfederatie EPE

De contributie wordt uitsluitend via automatische incasso geïnd en wel 10 x per jaar vanaf september t/m juni.

Beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk per 1 juni bij de ledenadministratie van de vereniging.

Door ondertekening van dit formulier verleent u tot wederopzegging machtiging tot automatische incasso van de contributie door Actief t.l.v. bovengemeld bank/girorekening.

Door ondertekening geeft u akkoord voor het gebruik van foto- en/of beeldmateriaal door de vereniging op haar website/social media.