D jeugd

In de D jeugd spelen kinderen van 11-12 jaar oud. Op deze leeftijd mag er nog “gemengd” gehandbald worden, oftewel jongens en meiden spelen in hetzelfde team. De spelregels voor de D jeugd zijn aangepast aan de belevingswereld van 11-12 jarigen. Een team bestaat uit 6 veldspelers en een keeper, waarbij minimaal 3 veldspelers verdedigend offensief moeten staan (buiten het verdedigingsgebied). Het spel is erop gericht ballen te onderscheppen en snel te kunnen scoren. Bekijk hiervoor ook de video van het NHV (link naar NHV website).

De D1 van HV Actief Paterswolde bestaat momenteel uit 3 jongens en 6 meiden. Ze komen uit in poule 2. Thuiswedstrijden spelen zij op zondag in sporthal De Marsch te Paterswolde. Uitwedstrijden spelen zij ook overwegend op zondag.

Lid worden

Word lid van Handbalvereniging Actief Eelde-Paterswolde

Aanmeldingsformulier

Maximum file size: 67.11MB

  • De handbalvereniging is een zelfstandige vereniging binnen de sportfederatie EPE
  • De contributie wordt uitsluitend via automatische incasso geïnd en wel 10 x per jaar vanaf september t/m juni.
  • Beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk per 1 juni bij de ledenadministratie van de vereniging.
  • Door ondertekening van dit formulier verleent u tot wederopzegging machtiging tot automatische incasso van de contributie door Actief t.l.v. bovengemeld bank/girorekening.
  • Door ondertekening geeft u akkoord voor het gebruik van foto- en/of beeldmateriaal door de vereniging op haar website/social media.