Heren Midweek

De Heren Midweek spelen een kleine competitie. Met 3 andere Heren Midweek teams uit het noorden vormen ze 1 poule. Bij de Heren Midweek staat recreatief handbal centraal. Maar ook hier geldt dat de wil om te winnen en de daarmee gepaarde gaande strijdlust bij deze heren zeker aanwezig is. Thuiswedstrijden vinden plaats op vrijdagavond in Sporthal de Marsch te Paterswolde. Uitwedstrijden vinden plaats op woensdag, donderdag of vrijdag. Gezien de verschillende werktijden van de heren en de samenstelling van de groep, is de samenstelling van het team per wedstrijd vaak verschillend.

Lid worden

Word lid van Handbalvereniging Actief Eelde-Paterswolde

Aanmeldingsformulier

Maximum file size: 67.11MB

  • De handbalvereniging is een zelfstandige vereniging binnen de sportfederatie EPE
  • De contributie wordt uitsluitend via automatische incasso geïnd en wel 10 x per jaar vanaf september t/m juni.
  • Beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk per 1 juni bij de ledenadministratie van de vereniging.
  • Door ondertekening van dit formulier verleent u tot wederopzegging machtiging tot automatische incasso van de contributie door Actief t.l.v. bovengemeld bank/girorekening.
  • Door ondertekening geeft u akkoord voor het gebruik van foto- en/of beeldmateriaal door de vereniging op haar website/social media.